Požární prevence

Jak se zachovat v případě vzniku požárů nebo jiných událostí a kam zavolat, si žáci naší školy zopakovali v rámci preventivně výchovné činnosti 23. 4., 6. 5. a 13. 5., v  besedě s profesionálními hasiči.

Příslušníci hasičského záchranného sboru rozdělili žáky podle ročníků do tematických bloků a formou her, scének a praktických ukázek se děti učily, jak správně nahlásit požár na tísňová čísla, jak se zachovat v případě vzniku požáru, jak uhasit oheň, správně použit hasicí přístroje, probrali „Desatero“ prevence požárů v domácnosti a volné přírodě. Několik žáků si vyzkoušelo hasičskou uniformu nebo odtažení osoby z nebezpečí.

Beseda obsahovala zajímavé informace o zásahu hasičů při autonehodách, o vyprošťování zraněných osob z aut, o práci s otevřeným ohněm.

V závěru besedy děti dostaly letáčky, pexesa a nálepky jako odměny a všichni slíbili, že na rady dráčka Hasíka nezapomenou.

Požární prevence


Požární prevence na naší škole

15. 3. a 27. 3. proběhla na naší škole, v rámci prevence, beseda s profesionálními hasiči. V první části besedy hasiči testovali úroveň znalostí našich žáků. Děti odpovídaly na otázky týkající se hlavní náplně práce hasičů, znaly důležitá telefonní čísla v případě požárů. Nezapomněly se pochlubit, že každý rok se naše škola zúčastňuje výtvarné soutěže - Požární ochrana očima dětí, s výborným umístěním.

Číst dál: Požární prevence na naší škole

www.brnakotakar.cz