Poslední zvonění

30.6.2017 se vycházející žáci rozloučili se svými spolužáky a učiteli krátkým a vtipným sehráním běžného začátku vyučovací hodiny. Při této příležitosti jsme nejlepším žákům, Kristýně Mikulenkové, Lukáši Turoňovi a Pavle Hudeczové, předali dárkové předměty, upomínku na školní léta. Jarek Mezihorák obdržel upomínkovou knihu, poděkování za letitou údržbu školní zahrady a okolí školy, za vzornou docházku po všechny školní roky a za celkovou ochotu a pracovitost.

 

Poslední zvonění

 


www.brnakotakar.cz