Pobyt v přírodě

Během června jsme využili krásného letního počasí pobytem v přírodě v okolí naší školy. Určovali jsme květiny aj. rostliny, pozorovali jsme změny v přírodě. Obě akce jsme ukončili v místním parku různými hrami a soutěžemi, děti dováděly na atrakcích, opékali jsme párky.

Mgr. Libuše Břicháčková

 

Pobyt v přírodě


www.brnakotakar.cz