Jezdecké centrum M. Albrechtice

5. října jsme přinesli do školy dobroty pro koníky a v 9,30 jsme vyrazili do Jezdeckého centra u Vabroušků. Cestou děti povídaly jen a jen o koních a předbíhaly se v těšění, kdo na koni pojede jako první. Po příchodu Romana Vabroušková osedlala koně a honem na jízdárnu, kde se děti shlukly do skupinky čekajících...V mezičase nás pan Vabroušek seznámil se životem koní a odpovídal na naše všetečné dotazy, paní Vabroušková se  starala o čistotu stájí a krmení koní. Jízdu na koni si vychutnaly všechny děti. S koníky jsme se rozloučili prohlídkou stáje a návštěvou poníka.

Všem moc děkujeme za krásné zážitky!!!

Mgr. Libuše Břicháčková

 

Jezdecké centrum M. Albrechtice


Výstavka ovoce a zeleniny

Výstavka ovoce, zeleniny a květin

Letos, stejně jako v minulých letech, navštívili žáci naší školy podzimní výstavku ovoce, zeleniny a květin, na které prezentovali místní zahrádkáři svoje exponáty.

Všichni jsme obdivovali podzimní aranžmá z květin, krásnou zeleninu a ovoce a srovnávali s výpěstky na našich zahrádkách. Pozornost dětí opět přitáhly vyřezávané dýně a práce žáků ŠD. Získané poznatky z výstavy využily naše děti v rámci výuky – ve výtvarné a pracovní výchově,  v prvouce, v přírodovědě.

 

 

Výstavka ovoce a zeleniny

Úspěch našich žáků

Každý rok se žáci naší školy zúčastňují několika výtvarných soutěží.

Ve výtvarné soutěži „Děd Praděd“, kterou vyhlásila ZŠ Bruntál, dva naši žáci, Jaroslav Mezihorák a Radek Horkel, dosáhli velkého úspěchu. Ve své kategorií obsadili PRVNÍ MÍSTO. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

Úspěch našich žáků

Pracovní a výtvarná výchova

Začátek školního roku v pracovní a výtvarné výchově

Děti se hned v prvních hodinách pracovní a výtvarné výchovy pustily s chutí do práce. Mladší žáci si zavzpomínali na léto a také nová žákyně 1. ročníku Patricie Bronclíková si vyrobila svůj první výrobek.

Starší žáci na to šli prakticky, vyrobili si ze zbytků vlny krásné sedáky a koberečky, ze kterých maminky doma měly velkou radost. Ve výtvarné výchově se už začali všichni žáci věnovat podzimnímu tématu.

 

Mgr. Nataša Richtárová

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

Poslední zvonění

30.6.2017 se vycházející žáci rozloučili se svými spolužáky a učiteli krátkým a vtipným sehráním běžného začátku vyučovací hodiny. Při této příležitosti jsme nejlepším žákům, Kristýně Mikulenkové, Lukáši Turoňovi a Pavle Hudeczové, předali dárkové předměty, upomínku na školní léta. Jarek Mezihorák obdržel upomínkovou knihu, poděkování za letitou údržbu školní zahrady a okolí školy, za vzornou docházku po všechny školní roky a za celkovou ochotu a pracovitost.

 

Poslední zvonění

 


www.brnakotakar.cz