Výlet do Krnova

6. 6. 2017 jsme si udělali dopolední výlet do centra Krnova, spojený s nákupy a pozorováním historických budov. Samozřejmě nesměl chybět ani odpočinek v parku a u řeky.

Mgr. Libuše Břicháčková

 

Výlet do Krnova


Výlet do Osoblahy

V úterý 30. května jsme jeli na výlet do Osoblahy. Průvodce nám dělala p.Veselková, která v Osoblaze bydlí. 

Cílem byl židovský hřbitov a minifarma, na kterou se děti nejvíce těšily. Z dochovaných historických památek jsme se zastavili u Památníku osvobození, kousek od osoblažského náměstí, kde hlavně chlapce zaujalo protiletadlové dělo. Po prohlídce náměstí a chráněné dílny jsme navštívili kulturní památku, starý židovský hřbitov založený v roce 1570. Ve středu náměstí, kde stojí litinová kašna, se děti vyřádily vzájemným stříkáním vody. Cestou kolem zbytků hradebního opevnění  jsme směřovali na minifarmu, kde nás přivítal poník, malé kozičky, koníci, andulky, hrdličky a další zvířátka, pro která si děti  přivezly krmení - suché pečivo. Největším zážitkem bylo krmení zvířátek přímo z ruky. Z farmy byly děti nadšeny. Horko nám zpříjemnila procházka pěkně udržovaným parkem. Z výletu jsme přijeli spokojení a zdravě unavení. 

 

Výlet do Osoblahy

 

 

 

Golf

V úterý 14.6. jsme si šli zahrát golf. Nikdo z nás golf ještě nehrál, přesto se někteří naši žáci pod vedením instruktora ukázali jako velmi talentovaní. Velká škoda, že nám nepřálo počasí a museli jsme před bouřkou utéct do školy.

Golf

Výlet do Slezských Rudoltic

Tentokrát jsme se vypravili na malý výlet do Slezských Rudoltic. Děti, které přijely z Města Albrechtic, si prohlédly kostel. Později se k nim připojily třídy z Osoblahy a společně jsme navštívili zámek. Počasí se nám vydařilo a my jsme zase bohatší o nové zážitky. 

Blanka Tkadlečková
 
Výlet do Slezských Rudoltic

Školní výlet

Školní výlet je za námi. Letos jsme byli na zámku Hradec nad Moravicí. V krásných prostorách zámku jsme prožili pohádku O kouzelnici Xsíxsáře, protože nám přálo i počasí nakoupili jsme si spoustu sladkostí a zmrzliny a unaveni, ale spokojeni dorazili domů.

 

                                                                    Tkadlečková Blanka

 

 

Školní výlet


www.brnakotakar.cz