Význam a ochrana lesů

Ekologie s lesní pedagožkou Blankou

 

Na paní Blanku se naši žáci moc těšili, i když beseda probíhala ve škole a ne v přírodě. Na programu bylo několik aktivit lesní pedagogiky. Žáci si zopakovali a procvičili, co patří do společenství lesa, jak roste les, poznávali stromy podle větviček, šišek, dozvěděli se, co se stane, když kůrovec napadne strom, jak vypadá brouk kůrovec a jak lesníci proti kůrovci bojují. Děti odpovídaly, na co se využívá dřevo, co se ze dřeva vyrábí, prohlédly si lovecké trofeje - srnčí, jelení. Rozpoznávaly zvuky živočichů, které vyhledávaly na obrázcích, třídily lesní živočichy. Velký úspěch u dětí  měly herní aktivity – poznávaní stromů, živočichů, různé spojovačky, bludiště, puzzle. Za splnění úkolů si děti odnesly malé dárečky.

 

Velké poděkování paní  Blance Drahotušské za odborný výklad, názorné ukázky a vtáhnutí všech žáků do herních aktivit.

 

Význam a ochrana lesů


Dravci

V úterý k nám opět přišli zástupci Lesů ČR. Tentokrát si pro nás připravili ukázku s dravými ptáky. Děti zaujalo poutavé vyprávění o jejich zvycích a způsobu života, nejvíc děti zaujal Výr velký neboli Kuba. Prožili jsme příjemnou i poučnou hodinu, jako již tradičně s projekty Lesů ČR.  Nakonec se děti mohly s dravcem vyfotit.

                                              Blanka Tkadlečková

 

Dravci

Jarní příroda

V průběhu měsíce dubna jsme realizovali projekt „Jaro v přírodě“.

V rámci projektu podnikli žáci naší školy pod pedagogickým vedením několik vycházek do přírody se zaměřením na poznávání, porovnávání a rozlišování jednotlivých druhů stromů, keřů a květin.

Žáci zjišťovali důležitost jednotlivých rostlin pro daný ekosystém. Informace z pozorování zpracovávali a prezentovali na nástěnkách chodeb, ve třídách.

Součástí projektu byla i pracovní činnost – péče o pokojové květiny, přesazování.

Zábavné a hravé dopoledne s názornými ukázkami z přírody prožily děti poslední projektový den. Ve spolupráci s Lesy ČR, pod vedením paní Blanky Drahotušské, žáci procvičovali a prohlubovali poznatky z přírody pomocí různých aktivit -  poznávali, třídili druhy stromů, keřů a bylin, doplňovali jejich názvy, popisovali části rostlinného těla, určovali plody, přiřazovali k dřevinám. Ve skupinové práci děti doplňovaly do tabulek názvy druhů stromů, keřů a bylin, určovaly rostlinná patra, pomocí obrázkové abecedy šifrovaly básničky o lese, doplňovaly tajenky. Závěrem z větviček stromů vytvořily les.

Jarní příroda

Jak vyroste les

V letošním školním roce opět pokračuje úspěšná spolupráce naší školy s LČR.

Zaměstnanec lesů, paní B.Drahotušská, připravila pro naše žáky opět velmi zajímavý přírodovědný program v parku – Jak vyroste les, doupné stromy a jejich obyvatelé. Poutavou, hravou a názornou formou přiblížila dětem les jako ekosystém, ve kterém je vše propojeno. Žáci si zopakovali učivo o stromech, jak vyroste strom, prohlédli si nejenom semínka jehličnatých a listnatých stromů, ale i jednoleté a dvouleté rostlinky jehličnanů. V parku rozlišovaly druhy stromů, určovaly jejich plody. V tématu – doupné stromy, se děti dověděly, co jsou doupné stromy, proč je tak nazýváme, o ochraně a významu stromů včetně ptáků, kteří hnízdí v dutinách stromů. Do přírodovědného programu byly zařazeny nejen vědomostní hry, přírodovědný příběh, ale i hry pohybové a smyslové. Závěrem si děti prohlédly sbírku motýlů.

Krásné počasí babího léta přispělo k příjemně prožitému dopoledni. Jak na akci reagovali někteří žáci? “Takovou přírodovědu bychom brali aspoň jednou týdně.“Jak vyroste les

www.brnakotakar.cz