Změny ve školním roce 2016/2017

Školní rok je již v plném proudu, děti přijaly mezi sebe nové spolužáky, zvykly si na jiný rozvrh a velice rychle si malé děti našly cestu k nové paní asistentce pedagoga a vychovatelce – paní Drahomíře ŽLUNOVÉ. Od 1. 9. 2016 platí novela školského zákona o inkluzi, ale dle informovaných souhlasů rodičů ani jeden náš žák nepřešel na běžnou základní školu.

Avšak čekají nás v tomto školním roce daleko větší změny. V důsledku velkého poklesu žáků během posledních pěti let se už na konci školního roku 2014/2015 pokoušel zřizovatel,  kterým  je  Moravskoslezský kraj, o řešení situace školy.  Nabídl školu, konkrétně třídy ve Městě Albrechticích i s budovou,  MÚ                M. Albrechtice a místní základní škole. Tato nabídka byla zopakována v dubnu 2016, v obou případech byla na zastupitelstvu města odmítnuta.

Moravskoslezský kraj  poskytl  nabídku  OÚ Osoblaha o začlenění dvou tříd žáků praktické školy do místní základní školy v rámci  skupinové  integrace a tato nabídka byla zastupitelstvem obce v červnu 2016 přijata.

Zastupitelstvo kraje 23. 6.2016 rozhodlo, že od 1. ledna 2017 přejde 15 žáků praktické školy / 2 třídy / do běžné ZŠ Osoblaha, Třešňová 99 a zároveň s dětmi přejdou i dvě paní učitelky.

Ve Městě Albrechticích zbude 17 žáků, z nichž devět má v červnu 2017 poslední rok školní docházky. I přes tento malý počet má kraj zájem situaci řešit, a to sloučením školy se Střední školou zemědělství a služeb Město Albrechtice. Podle slov pana vedoucího odboru školství MSK PaedDr. Libora Lenča ze dne    1. 9. 2016 vyplývá, že předpokládaný termín sloučení obou organizací zřizovaných krajem je 1. pololetí roku 2017.

Jaká ovšem bude skutečnost, poznáme na konci školního roku 2016/2017 a do té doby se budeme snažit, aby naše škola nadále plnila svoji výchovně -vzdělávací funkci ke spokojenosti dětí, rodičů, pedagogů a všech ostatních pracovníků školy.

 

Mgr. Nataša Richtárová, statutární zástupce školy


Organizace


Organizace Základní škola Město Albrechtice, Hašlerova 2 je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Organizace

Ředitel

Od 1. 8. 2015 je statutárním zástupcem školy Mgr. Nataša Richtárová, Sokola Tůmy č.1., Město Albrechtice, 79395. Byla jmenována na dobu určitou do ukončení konkurzního řízení a jmenování nového ředitele. 

www.brnakotakar.cz