Vítejte na našich stránkách

Úvod

Naše škola se zaměřuje na práci s dětmi, ale i dospělými s mentálním postižením. Kvalitní péči u nás dostanou také děti s kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra.  Přesto, že jsme menší škola rodinného typu, najdete u nás tým dlouholetých kvalifikovaných pedagogických pracovníků, který zajistí vašemu dítěti všestrannou péči v klidném domácím prostředí.

 

Organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Vybavení

Vybavení školy po stránce materiální je na velmi dobré úrovni. Budova školy je v majetku Moravskoslezského kraje, škola má k dispozici vybavené učebny, z nich dvě v přízemí mají bezbariérový přístup, kabinet se školními pomůckami, vybavené odborné učebny pracovní výchovy, cvičnou kuchyň, školní tělocvičnu, moderní počítačovou učebnu v místnosti s žákovskou knihovnou. V každé třídě je k dispozici televize a videorekordér, ve třech třídách počítače s přístupem na internet, ve sborovně slušně vybavená videotéka. Hygienické zázemí pro osobní hygienu je dobré na úrovni a odpovídá evropským standardům. Nevýhodou školy je její umístění na rušné křižovatce. Městský úřad Město Albrechtice však v budoucnu plánuje malý obchvat města, což by odklonilo dopravu z Hašlerovy ulice.


Žáci

Do školy bývají zařazováni žáci na doporučení Speciálně pedagogického centra v Bruntále nebo v Opavě. Snažíme se spolupracovat se všemi základními školami ze spádové oblasti Města Albrechtic. Při vzdělávání žáků a dodržování školních předpisů spolupracujeme především se zákonnými zástupci žáků, policií ČR a sociálními odbory při městských a obecních úřadech.

Školu navštěvují žáci od šesti roků do šestnácti roků v povinné školní docházce a žáci kursů starší patnácti roků k doplnění si základního vzdělání. Kromě místních žáků dojíždějí žáci z celého osoblažského výběžku, údolí Jindřichova a Janova, údolí Opavice od Heřmanovic, někteří zájemci dojíždějí z Krnova a jeho okolí. Pro nižší ročníky a dětí z obcí, které nemají vhodné spojení hromadnými dopravními prostředky, máme otevřenou jednu třídu v Základní škole v Osoblaze jako naše odloučené pracoviště. Vyučujeme také těžce mentálně postižené žáky podle rehabilitačního vzdělávacího programu.

Pedagogové

Žáky vzdělává 6 pedagogických pracovníků a 1 asistentka pedagoga. Požadované magisterské vzdělání speciální pedagogiky podle zákona 563/2004 Sb. splňuje 66% pedagogických pracovníků, další si doplní vzdělání kombinovaným studiem. Pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Všichni absolvovali modul Z v projektu SIPVZ, většina pedagogů absolvovala v tomto projektu nástavbový modul P, ředitel školy absolvoval modul S. Další vzdělávání zaměřujeme na arteterapii, vztahy žáků a učitelů, nové metody pracovního vyučování a prevenci psychopatologických jevů.

Školní družina

Činnost školní družiny zabezpečuje jedna vychovatelka, školní družina má k dispozici vlastní vybavenou učebnu. Třetina žáků je zapojena do zájmových útvarů, činnost kroužků je zaměřena na budoucí profese (kroužek dovedné ruce, rodinná výchova), jiné zájmové útvary a volnočasové aktivity jsou otevřeny podle zájmu žáků. Žáci i pedagogičtí pracovníci prezentují své výrobky na chodbách školy, a pravidelně na dnech otevřených dveří. Všichni pracovníci školy a žáci mají možnost chodit na obědy do školní jídelny Střední školy zemědělství a služeb v Městě Albrechticích.

Školní akce

Každoročně probíhají na škole akce vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti, např. besedy na téma toxikomanie, alkoholová závislost, šikana, xenofobie, drogy, péče o své zdraví, dále tématické akce – Mikulášská nadílka, vánoční besídky, maškarní ples, akce ke Dni dětí, školní výlety, slavnostní ukončení povinné školní docházky se starostou města na městském úřadu, účast na okresních soutěžích, vánoční a velikonoční dílny, návštěvy kina, výstav a exkurzí. Prostory školní tělocvičny využívá v odpoledních hodinách  oddíl stolního tenisu.

Partnerské akce

Škola od roku 2005 udržuje velmi dobré partnerské vztahy se speciální školou v polském Prudniku. Pravidelné návštěvy, výstavky žákovských prací, pracovní dílny, semináře a soutěže obohacují pedagogické pracovníky na obou stranách hranice o nové zkušenosti, poznatky a metody práce s mentálně postiženými dětmi, vytváří nové možnosti mezilidských kontaktů mezi pracovníky i žáky škol, dochází k vzájemné spolupráci a obohacování společného kulturního dědictví, toleranci k jiným tradicím a jiné kultuře národa.

Školská rada

Na škole od 1.9.2005 působí šestičlenná školská rada v poměrném zastoupení pedagogických pracovníků školy, zákonných zástupců žáků a zástupců zřizovatele. Úkoly školské rady jsou vymezeny zákonem 561/2004 Sb.v par.168, odstavci 1.

Občanské sdružení

Při škole působí Občanské sdružení přátelé speciální školy. Hlavním úkolem občanského sdružení je získávání finančních prostředků pro posílení činnosti školy v nákupu školních potřeb a pomůcek pro žáky, financování zájmových útvarů na škole a finanční zabezpečení mezinárodní spolupráce.

Zákonní zástupci

Zákonní zástupci mají možnost volného přístupu do školy, hospitací ve vyučovacím procesu i konzultací s vyučujícími a vedením školy. Veřejnost je informována o činnosti školy ve výročních zprávách školy na webových stránkách školy (www.zsmapo.eu), v albrechtickém Zpravodaji a příležitostně i v jiných médiích.

Kalendář akcí

leden 2018
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nové články

Publikoval dne 31/12/2017, 14:20 Dana Kuřecová
vanocni-tvoreniPřípravu na Vánoce jsme zahájili v naší keramické dílničce. Již v listopadu děti začaly tvořit keramiku s vánoční tématikou. Vyráběly zvonečky, andílky,...
Publikoval dne 12/12/2017, 22:46 Dana Kuřecová
vanocni-dilna-a-mikulas-na-stredni-skoleOd 1. 7. 2017 je naše základní škole spojena se střední školou. Spolupráce se rozvíjela hned od začátku školního roku, zahradníci nám poskytli podzimní...
Publikoval dne 11/12/2017, 19:27 Dana Kuřecová
mikulasska-nadilka-v-zs-a-sosNa mikulášskou nadílku se připravujeme několik dní dopředu. Žáci se seznamují s příběhem biskupa Mikuláše, s nadšením kreslí obrázky hlavně čertů,...
Publikoval dne 05/11/2017, 17:09 Dana Kuřecová
halloween-2017V pátek 3.11. 2017, se děti naší školy dočkaly Halloweenského dopoledne. Po oblečení do masek a po řádném pomalování obličejů jsme si popovídali o původu...
Publikoval dne 29/10/2017, 16:29 Dana Kuřecová
halloweenske-tvoreniKreativitě se meze nekladly – děti využily svoji fantazii a šikovnost a samostatně nebo ve spolupráci vyráběly halloweenská strašidla. Kostlivci,...

www.brnakotakar.cz